Archive for the
‘Reproduktory’ Category

IGOREK Canis Marinus ur.01.08.2020 r. O. CHALIL ME GUSTA TU M. AQUAGRUAZ Rioja HD A/A ED 0/0 prcd-PRA N/N CHG N/N NAD N/N DM2 N/N ECVO + GONIODYSPLAZJA clear. Przegląd Hodowlany 14.09.2022 r. Opis psa: Do przeglądu przedstawiono psa o doskonałej wielkości i doskonałych proporcjach korpusu. Pies o doskonałej górnej linii Doskonale ustawionych i kątowanych [...]
FIGOREK Canis Marinus " FIGARO " Ur. 10.06.2016 r. Właściciel: Anna Kauska-Wójcik( Warszawa ) Hodowca: Anna Rapp Rodowód: PKR VIII-35253 D Rejestracja oddziałowa: 95971/I/16 Warszaw Wyniki badań: HD - A/A ED - 0/0 ECVO - Gonioscopia - CLEAR Testy genetyczne : Neuroaxonal Dystrophy ( NAD ) - N/N ( CLEAR ) Congenital Hypotyroidism with goiter [...]
HEKTOR Canis Marinus ur.05.05.2019 r. O. FIGOREK Canis Marinus M. AQUAGRUAZ Rioja HD A/A ED 0/0 prcd-PRA N/N CHG N/N NAD N/N DM2 N/N ECVO + GONIODYSPLAZJA clear. Przegląd Hodowlany 14.09.2022 r. Opis psa: Do przeglądu przedstawiono psa o dobrych proporcjach korpusu, dość rosłego. Doskonała górna linia Doskonale ustawione i kontowane kończyny Głęboka, dobrze ożebrowana [...]
GENIUS Canis Marinus "Morgan" Ur. 26.05.2018 r. Właściciel: Mateusz Jagodzinski ( Warsawa ) Hodowca: Anna Rapp Rodowód: PKR VIII-37770 D Rejestracja oddziałowa: 988955/I/18  Warszaw Wyniki badań: HD - A/B ED - 0/0 ECVO - Gonioscopia - CLEAR Testy genetyczne : Neuroaxonal Dystrophy ( NAD ) - N/N ( CLEAR ) Congenital Hypotyroidism with goiter ( [...]