KOLEJNY SUKCES NASZEGO MARYLA

Maryl w wieku 9 lat ukończył tytuł Championa Polski Weteranów i na Klubowej Wystawie Spanieli i Psów Dowodnych był Najlepszym Weteranem Wystawy