BREEDING DOGS – GENIUS Canis Marinus “MORGAN”

GENIUS Canis Marinus “Morgan”

Ur. 26.05.2018 r.

Właściciel: Mateusz Jagodzinski ( Warsawa )
Hodowca: Anna Rapp
Rodowód: PKR VIII-37770 D
Rejestracja oddziałowa: 988955/I/18  Warszaw

Wyniki badań:

HD – A/B

ED – 0/0

ECVO – Gonioscopia – CLEAR

Testy genetyczne :

Neuroaxonal Dystrophy ( NAD ) – N/N ( CLEAR )

Congenital Hypotyroidism with goiter ( CHG ) – N/N ( CLEAR )

prcd- PRA – CLEAR

FIGOREK Canis Marinus ” FIGARO “

Ur. 10.06.2016 r.

Właściciel: Anna Kauska-Wójcik( Warszawa )
Hodowca: Anna Rapp
Rodowód: PKR VIII-35253 D
Rejestracja oddziałowa: 95971/I/16 Warszaw

Wyniki badań:

HD – A/A

ED – 0/0

ECVO – Gonioscopia – CLEAR

Testy genetyczne :

Neuroaxonal Dystrophy ( NAD ) – N/N ( CLEAR )

Congenital Hypotyroidism with goiter ( CHG ) – N/N ( CLEAR )

prcd- PRA – CLEAR